Dlaczego MY?

Nasze atuty:

  • Baza dydaktyczna
  • Obiekty sportowe
  • Kadra pedagogiczna
  • Wyniki egzaminów zewnętrznych
  • Sukcesy absolwentów

 

 

 List do rodziców uczniów gimnazjum

Pomagamy dzieciom w wyborze drogi zawodowej i ścieżki kształcenia

Szanowni Rodzice!

Wasze dzieci przygotowują się do jednej z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Tą decyzją jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej czy też zawodu. Proces podejmowania decyzji zapewne nie tylko dla Waszych dzieci, ale i dla Was, Rodziców, jest ekscytujący i trudny. Dlaczego? Choćby dlatego, że świat edukacji oraz pracy zmienia się dynamicznie. Nie wolno nam pozostawić dziecka bez pomocy i wsparcia. Najgorsze bowiem, co możemy zrobić, to powiedzieć naszemu dziecku „rób co chcesz, to Twój wybór, to Twoja przyszłość”.

W celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia, musimy ustalić w rozmowie z dzieckiem, jak długo zamierza się jeszcze uczyć (3 lata – szkoła zawodowa, 4 lata – technikum, 5 lat – liceum i studium policealne, 8/9 lat – liceum i studia w wyższej uczelni). Warto w tym momencie przeanalizować nasze możliwości finansowania edukacji dziecka. Kryterium, jakie powinniśmy wziąć również pod uwagę, to dotychczasowe postępy szkolne naszego syna czy córki. Jeśli dotychczas wykazywało niską motywację do nauki , to należy rozważyć podzielenie ścieżki kształcenia na etapy np. rozpoczęcie nauki w szkole zawodowej, co nie wyklucza możliwości kontynuowania nauki w technikum czy liceum. Natomiast łatwiej zmobilizować dziecko do osiągnięcia bliższego celu. Nieporozumieniem jest również przekonywanie dziecka do wyborów dających prestiż i pieniądze bez uwzględnienia jego zainteresowań, predyspozycji i umiejętności. Warto jest wierzyć we własne dziecko, ale błędem jest wymuszanie na nim podjęcia nauki w szkole, której poziom nauczania przekracza jego intelektualne możliwości. W procesie decyzyjnym kolejny krok to ustalenie w jakiego typu szkole nasze dziecko będzie kontynuować naukę – w szkole zawodowej, technikum, czy liceum ogólnokształcącym.

W przypadku wyboru liceum ogólnokształcącego musi zadecydować, do której z istniejących szkół złoży dokumenty oraz jaki profil klasy wybierze. Przy wyborze profilu klasy najlepszym kryterium decyzyjnym jest analiza ocen szkolnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedmioty, z których uczeń otrzymywał najwyższe oceny, na przestrzeni kilku kolejnych lat. Nie bez znaczenia są zainteresowania dziecka . Warto porozmawiać z nim na temat tego, co lubi robić, jakiego rodzaju czynności związane z nauką i dniem codziennym sprawiają mu najwięcej przyjemności.

Jeśli Wasze dziecko zdecyduje się na kontynuowanie nauki w technikum lub szkole zawodowej konieczne jest dodatkowo „przyjrzenie się” jego uzdolnieniom i preferencjom zawodowym. Konieczna jest także wnikliwa ocena stanu zdrowia dziecka. Wszystko to dlatego, że wybór technikum lub szkoły zawodowej związany jest bezpośrednio z wyborem zawodu, a w toku nauki obowiązuje praktyka zawodowa na stanowiskach pracy. Ponieważ rozpoznanie preferencji zawodowych, uzdolnień lub określenie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu nie jest sprawą łatwą warto skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, który dysponuje odpowiednimi bateriami testów.

W jaki sposób wspierać dziecko w procesie przygotowywania go do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych?

  • Obserwuj, jakie zajęcia pozaszkolne dziecko lubi, co je pasjonuje, zajmuje, ciekawi. Zainteresowanie przedmiotami szkolnymi, zajęciami pozalekcyjnymi mogą być kopalnią wiedzy o jego pasjach. Towarzyszenie mu w codziennych obowiązkach pozwala na dostrzeżenie fazy marzeń- zawodowych fantazji do krystalizacji pomysłów, skonstruowania projektu swojej kariery zawodowej.
  • Słuchaj i rozmawiaj z dzieckiem, traktuj go jak partnera w rozmowie, dowiedz się, jakie ma pomysły, swoje propozycje na przyszłość.
  • Motywuj dziecko do samodzielnego podejmowania decyzji.
  • Korzystaj z pomocy specjalisty – doradcy zawodowego. Współpracuj z doradcą zawodowym. Dostarczysz mu wielu ciekawych spostrzeżeń na temat swojego dziecka, informacji, które mogą być bardzo istotne podczas podejmowania przez dziecko decyzji edukacyjno- zawodowych. Uzyskasz także cenne informacje na temat swojego dziecka.

Podsumowując, masz udział w kreowaniu kariery swojego dziecka.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com