Dlaczego MY?

Nasze atuty:

  • Baza dydaktyczna
  • Obiekty sportowe
  • Kadra pedagogiczna
  • Wyniki egzaminów zewnętrznych
  • Sukcesy absolwentów

 

 

zst

Dnia 11 stycznia 2016 roku uczniowie naszego gimnazjum wraz z doradcą zawodowym odwiedzili Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu.

ZST kształci specjalistów w zawodach nowoczesnych, wymagających, jak i pożądanych na rynku pracy.

Technik elektronik

Technik elektronik jest odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu, jednostkach gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej w warsztatach naprawczych, w specjalnych placówkach handlowych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik to specjalista zajmujący się: instalacją, konserwacją, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej, kontroli i zabezpieczeń, sieci komputerowych, automatyki przemysłowej.

Technik elektryk.

Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń. Absolwenci przygotowani zostaną do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń w zakładach: energetycznych, elektrowniach, komunikacji, zakładach produkcyjnych, usługowych, itp.

Technik informatyk.

Uczniowie zdobywać będą wiedzę w zakresie przetwarzania danych, komputerowego wspomagania projektowania, grafiki komputerowej, technik multimedialnych, eksploatacji sprzętu komputerowego. Przygotowani zostaną do pracy między innymi na takich stanowiskach pracy jak administrator sieci, programista, projektant, serwisant itp.

Technik mechatronik.

Mechatronika łączy, najogólniej mówiąc, trzy różne obszary wiedzy: mechanikę precyzyjną, elektronikę i informatykę. Przykładowe urządzenia mechatroniczne to: układy i urządzenia automatyki obrabiarki numeryczne, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna, roboty przemysłowe, nowoczesne zabawki. Uczniowie przygotowani zostaną d pracy m.in. w przemyśle maszynowym(np. motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowym, lotniczym itp.), automatyce przemysłowej, stacjach serwisowych i diagnostycznych, a także w placówkach służby zdrowia, przy eksploatacji urządzeń medycznych.

Technik ochrony środowiska.

Ochrona środowiska staje się coraz ważniejszym zadaniem mieszkańców Ziemi. Uczniowie przegotowani zostaną do prac kontrolno-pomiarowych środowiska, badań technologicznych, obsługo urządzeń i instalacji technologicznych, prac administracyjnych i projektowych w zakresie ochrony środowiska itp.

Technik analityk.

Podstawowym zadaniem chemika - analityka jest oznaczenie składu jakościowego i ilościowego materii. Uczniowie przygotowani zostaną do pracy w laboratoriach przemysłowych (np: kontrola procesów technologicznych, analiza surowców i produktów), laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (m.in. ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), laboratoriach środowiskowych(m.in analizy wód, gleb atmosfery), laboratoriach klinicznych(m.in. analizy ambulatoryjne) itp.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kształcenie w tym zawodzie jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Uczniowie będą przygotowywani do prac związanych z montażem, kontrolą i konserwacją urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej. Absolwenci mogą być zatrudnieni w firmach instalacyjnych zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem związanym z energetyką wodną, wiatrową, geotermalną, budownictwem energooszczędnym itp.

Uczniowie Technikum Elektrycznego, Mechatronicznego, Elektronicznego oraz Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej szkolą się w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie.

W Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje Pracownia Automatyki i Robotyki. Rozwiązania techniczne w niej zastosowane były konsultowane z pracownikami naukowymi Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Pracownia składa się z 10 stanowisk uniwersalnych, 5 stanowisk robotyki, stanowiska automatyki napędu elektrycznego oraz stanowiska transformatorów elektroenergetycznych.

Można w niej prowadzić zajęcia z programowania sterowników PLC, badania podstawowych układów elektrycznych, zajęcia z pneumatyki i elektropneumatyki, a także wysokospecjalistyczne pomiary parametrów sieci zasilającej i odbiorników energii.

Nowa baza sprzętowa pozwala również przygotować uczniów do prowadzenia pomiarów instalacji elektrycznych począwszy od pomiarów instalacji elektrycznych po pomiary wyłączników RCD i parametrów uziemień.

Oprócz prowadzenia pomiarów na układach rzeczywistych stanowiska uniwersalne, dzięki dużej bazie komputerowej, wykorzystywane są m.in. do prowadzenia symulacji w różnych programach (WonderWare InTouch, FluidSim, programach do komunikacji z osprzętem pomiarowym oraz programach do sporządzania protokołów pomiarowych z różnych badań).

Na stanowiskach robotyki uczniowie mogą np. zaprogramować robota sposobem point-to-point i obserwować pracę robota elektropneumatycznego. Na stanowisku do badania automatyki napędu elektrycznego można zbadać praktycznie każdą dostępną maszynę elektryczną (silnik i prądnica prądu stałego, silnik 1-fazowy prądu zmiennego, silnik 3-fazowy). A na stanowisku badania transformatorów uczniowie, po dokonaniu symulacji, mogą w przejrzysty sposób skonfigurować układ pomiarowy dla transformatora 1-fazowego, 3-fazowego lub autotransformatora 1-fazowego czy 3-fazowego, przy różnych rodzajach obciążenia (R-L, R-C, R) wynikającego z różnych możliwych konfiguracji sieci. Pracownię wyposażono także w rzutnik, tablicę interaktywną LED i komputer.  

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com