Dlaczego MY?

Nasze atuty:

  • Baza dydaktyczna
  • Obiekty sportowe
  • Kadra pedagogiczna
  • Wyniki egzaminów zewnętrznych
  • Sukcesy absolwentów

 

 

Poznajemy zawody. Branża informatyczna.

Warsztaty projektowania graficznego

W naszej szkole doradca zawodowy w ramach orientacji zawodowej, organizuje warsztaty grafiki komputerowej dla gimnazjalistów, które prowadzi pan Zbigniew Kruczkowski z Firmy ZAMA PROJECT POLAND.

Na pierwszych zajęciach p. Kruczkowski opowiedział o zawodach informatycznych, które są zawodami przyszłości. Największy wzrost zatrudnienia w branży informatycznej przewiduje się w grupie administratorów baz danych, inżynierów komputerowych, analityków systemów, a także grafików komputerowych. Już w ostatnich 10 latach rosło na rynku pracy zapotrzebowanie na informatyków. Analitycy twierdzą, że jeszcze przez kilkadziesiąt lat profesje z tej dziedziny wciąż będą się charakteryzowały skokową dynamiką rozwoju. Zatrudnienie w obsłudze działów informatycznych już dziś jest bardzo duże.

Uczniowie na dodatkowych zajęciach zajmują się tworzeniem interaktywnych publikacji elektronicznych w formacie epub3 z wykorzystaniem technologii HTML5, CSS3, JS i SVG 1.

Na pierwszych zajęciach młodzież zapoznała się z technologią epub3 i możliwości tworzenia publikacji interaktywnych, przedstawiono różnice między grafiką wektorową a grafiką bitmapową.

Odbyły się ćwiczenia warsztatowe: wprowadzenie do obsługi programu ZamaProject, wielodokumentowego edytora tekstowego. Uczniowie zapoznali się z programem przeznaczonym do tworzenia plików html, xhtml, css, js, svg i plików zestawu dokumentów publikacji w formacie epub3, z założeniami języka xml i budową oraz zagnieżdżaniem znaczników, budową interaktywnej aplikacji web do tworzenia schematów kolorystycznych.

Na kolejnych zajęciach, które odbędą się już w marcu, uczniowie będą wykonywali m.in. ćwiczenia praktyczne ze stylizacją elementów strony html, w tym z uwzględnieniem technologii eksperymentalnych, wymagających składni odpowiadającej różnorodności przeglądarek.

Ćwiczenia warsztatowe: budowa układu strony html ze szczególnym uwzględnieniem budowy strony dla formatu publikacji epub3. Sporządzenie testowej publikacji zgodnej z wieloma rodzajami czytników mobilnych. Wszystkie zagadnienia poparto bogatym materiałem źródłowym w postaci plików pomocy do programu ZamaProject.

Jednym z elementów programu warsztatów jest również Słownik informatyczny.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com