Dlaczego MY?

Nasze atuty:

  • Baza dydaktyczna
  • Obiekty sportowe
  • Kadra pedagogiczna
  • Wyniki egzaminów zewnętrznych
  • Sukcesy absolwentów

 

 

policja

Spotkanie uczniów klas mundurowych naszego gimnazjum z Oficerem Prasowym Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu Panią Nadkomisarz Marzeną Solochewicz-Kostrzewską odbyło się 29 kwietnia 2016 roku

Temat spotkania: Policjant zawód czy powołanie?

Na spotkaniu Pani Rzecznik zaznaczyła, że zawód policjanta to wyzwanie, ale z pewnością jest to ciekawa praca umożliwiająca kontakty z innymi ludźmi, praca, w której każdy dzień jest inny. Stabilność zatrudnienia, ciekawość, pasja są pokusą dla chętnych do pracy w formacjach mundurowych. W celu podjęcia służby każdy kandydat musi poddać się postępowaniu kwalifikacyjnemu. Ma ono na celu ustalenie, czy spełnia on określone przez przepisy warunki umożliwiające przyjęcie do służby, jak również pozwala określić jego predyspozycje.

Pani nadkomisarz Marzena Solochewicz- Kostrzewska Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu przedstawiła niezwykle konkretnie warunki naboru, uposażenia i nagród dla osób, które chcą wykonywać i wykonują zawód policjanta. Jednocześnie przedstawiła uczniom jego „blaski i cienie”, zaznaczając, że to przede wszystkim służba. Mówiła, że każdy, kto chce być policjantem, musi mieć znakomity stan zdrowia, ale też musi być zawsze dyspozycyjnym, czyli służyć wtedy, kiedy inni ludzie odpoczywają, np. podczas świąt.

Policjanci nie mogą liczyć na „taryfę ulgową” i muszą być zawsze gotowi do pracy, bo przecież do ich podstawowych obowiązków należy ochrona porządku publicznego, co wynika z przysięgi - Roty, jaką składają przed podjęciem swoich obowiązków.

Pani Nadkomisarz wchodziła bez problemu w interakcję z uczniami i zawsze była gotowa odpowiadać na ich pytania, które rodziły się spontanicznie w trakcie jej wystąpienia. Uczniowie dowiedzieli się wielu przydatnych informacji o zawodzie policjanta.

To już kolejne działanie z cyklu Poznajemy zawody, w ramach prowadzonej przez szkołę orientacji zawodowej, które zakończyło się sukcesem.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com