http://www.gim5grudz.pl

:: tabulatory w dokumencie tekstowym
Artykuł dodany przez: admin (2004-08-23 20:55:24)

Tabulatory i ich zastosowanie

 1. Tabulator - w edytorach tekstów to znak sterujący będący odpowiednikiem przerwy w wierszu o zdefiniowanej wielkości

 2. Zastosowanie:
  1. do pisania liczb i wyrażeń w równych kolumnach w ramach dokumentu tekstowego
  2. do ustalenia pozycji pisania w dowolnym miejscu linii

 3. Rodzaje:
  1. Domyślne - powodują przesuwanie kursora za pomocą klawisza TAB o stałą odległość zdefiniowaną poleceniem Format>Tabulatory>Domyślne pozycje tabulatora
  2. Użytkownika:

   1. Rodzaje:
    1. lewostronny - wyrażenia wyrównywane są do swojej lewej strony
    2. prawostronny - wyrażenia wyrównywane są do swojej prawej strony
    3. środkowy - wyrażenia wyrównywane są do środka
    4. dziesiętny - liczby wyrównywane są do przecinka a inne wyrażenia do prawej


   2. Wstawianie:
    1. Przez kliknięcie myszą w odpowiednim miejscu na linijce
     Zostanie wstawiony tabulator prawostronnny. Jego rodzaj można zmienić klikając dwukrotnie w znak tabulacji myszą

    2. Za pomocą menu Format>Tabulatory:

 4. UWAGI:
  1. Ustawienia tabulatorów zostają zachowane po użyciu klawisza Enter (dla nowego akapitu)
  2. Aby przesuwać całe kolumny napisane przy użyciu tabulatorów należy najpierw je zaznaczyć
  3. Przesuwanie zaznaczonych kolumn następuje przez ciągnięcie odpowiedniego znaku tabulacji po linijce
  4. Przy stosowaniu tabulatorów należy stosować wyrównywanie akapitów:do lewej
  5. Należy też uważać na wielkość czcionki by kolumnuy nie nachodziły na siebie
  6. Aby zmienić rodzaj tabulatora trzeba najpierw w oknie Format>Tabulatory wybrać położenie tabulatora
  7. Znaki wiodące ustalane są od wybranego tabulatora na lewoadres tego artykułu: http://www.gim5grudz.pl/articles.php?id=3